BỘ PHIM QUỐC DÂN VÀ HÀNH TRÌNH LÀM NÊN các ĐIỀU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ ĐIỆN ẢNH PHIM VIỆT…

— Yume.vn —

BỘ PHIM QUỐC DÂN VÀ HÀNH TRÌNH LÀM NÊN các ĐIỀU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ ĐIỆN ẢNH PHIM VIỆT

Vì bố là bố, vì bố là nhà, bố là gia đình, bố là tất cả.
Và tiếng gọi về nhà đi con, mãi mãi với chúng tôi, là về với bố, về trong tình yêu thương của bố! ♥️
Hết thật rồi Nhưng tình yêu thương còn đó trong lòng của tất cả khán giả…

Nguồn ảnh: Phim Về nhà đi con

#aFamilyPhotos #Dl #venhadicon


#Yume