Bố Sơn nói không trượt phát nào mấy bình rượu mơ nhỉ!…

— Yume.vn —

Bố Sơn nói không trượt phát nào mấy bình rượu mơ nhỉ! 😅
#Kenh14Photos


#Yume