trang Blog

Kts_HưngTham gia: 26/06/2008
 • Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  Một vị Phật ra đời là một nhân duyên lớn rất hiếm có, là một niềm vui vô tận cho tất cả muôn loài chúng sanh. Ðức Phật là bậc Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, có trí tuệ và lòng từ bi rộng lớn cùng tột, vì thông cảm nổi khổ triền-miên vô bờ bến của chúng sanh mê lầm nên ngài dùng phương tiện thị hiện đản sanh để chỉ dạy và dìu dắt chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, đạt đến niết-bàn an-lạc thanh-tịnh.

  ------------

   

  ------------

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

  ----------------------------------------

  The Life of Buddha - Cuộc đời đức Phật

  -------------

  ------------

  Kính mời các bạn xem phim!

  Phần 1:

  ------------

  ------------

  Phần 2:

  ------------

  ------------

  Phần 3:

  ------------

  ------------

  Phần 4:

  ------------

  ------------

  Phần 5:

  ------------

  ------------

  Phần 6:

  ------------

  ------------

  Phần 7:

  ------------

  ======================================

  Và Thêm 1 Bộ phim khác :

  ----------------

  Phần 1:

  ------------

  ------------

  ------------

  ------------

  Phần 2:

  ------------

  ------------

  ------------

  ------------

  Phần 3:

  ------------

  ------------

  ------------

  ------------

  ------------

  ------------

  ------------

  ------------

  http://www.mediafire.com/?7jmtzxm1y2l

  http://ue.vnweblogs.com/post/18513/335969

  ===============================================

  Sưu tầm – Kts. Hưng

  Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni