Đăng nhập

Buồn :)

Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả

_Còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra...

- Thà Im lặng....để giữ lấy Niềm đau

_ Còn hơn nói với nhau...

... Để rồi không lau được Nước mắt ... !

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận