Đăng nhập

Bỳnh yên nhé :x

* C.ơn .... em thầm c.ơn anh, người em êuz...

*Anh đã đem 1 tia ság nhỏ nhoi tới thắp sáng đời em ...

ấm áp và h.p lắm ....

Em sẽ kz bao h... kz bao h qên cái cảm giác ấy :)...

Ngọt ngào lắm :), những cử chỉ qan tâm...nhữg lời nói ngọt ngào....vz bờ vai ấm áp mỗi khi em buồn :)...

bỳh yên lắm :x.....

nhưng bây h... tất cả hết rồu :)~

anh đã xa :)~, nhưg em vẫn cãm thấy h.p :)

h.p khi thấy anh vui, h.p khi anh cười, vz h,p khi anh đz h.p :">....

Vì khi đã êuz là phãi být cho đi tất cả t.c of mình :)~

*Xa rồu...

anh đã đi rồu , mag theo h,p of em đi xa .

Nhưg thôu anh cứ đi đi...

Em chúc anh h.p trên con đường anh đã chọn ...

mặc dù con đường đó kz có hình bóg of em ...

....Trở về cát bụi...delete hết....mĩm cười để bước tiếp :):)

....Em sẽ trở về lại con người như xưa...sốg khép kín...kz lòg tin :):)

Paiz anh, t.y of cuộc đời em :x

....Khép lại tất cả :)

*[Bỳh yên] sốg c.s kz anh...

                   

                               ....Bỳh yên trog s2 of em [:x]....h.p nhé :):):)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
supperzurn

 hp co' luc la dc nhin` ng minh iu cuoi vui 1 chut' co' luc la thay ai kia trong long ng do' co' luc la dc xet ngan ng do 1 chut' hp bun`! co' gang len bs hey!

Thích ⋅ Trả lời ⋅ 7 Năm trước