Cả cái quận có một trục đường chính thì lô cốt ở Phường 3-4-5 nó còn nhiều hơn nhà dân, lại thêm cái… – Yume.vn

— Yume.vn —

Cả cái quận có một trục đường chính thì lô cốt ở Phường 3-4-5 nó còn nhiều hơn nhà dân, lại thêm cái màn nắp cống, nắp nào nắp nấy bự như nước Nga. Nhiều khi dân quận 8 cũng muốn mua Lamborghini lắm chứ mà sợ sập nắp cống nên thôiiii!Cảm ơn các bạn đã xem!

Yume