Đăng nhập

cà fê lớp

Hôm nay đi học. Chán chít, nghĩa coi ai đời đi học lại ra quán caffee ngồi học bao jờ. ImageNghĩ thấy vô lý quá, học thì chả vô được chữ nào
Image. Grrruuuuuuuuuuuuuu. Tức quá đi thui. ImageThứ tư lại đi học trên thuyền rồng, oách ko??? đi học mà cứ như đi picnic ý nhỉ! Chả hỉu,Image chả lẽ học cao học là học thế à. Hic bài tập còn một đống, làm ko hết.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận