Cả một bầu trời nghệ thuật! Một tác phẩm thực sự ngầu và tinh tế!…

— Yume.vn —

Cả một bầu trời nghệ thuật! Một tác phẩm thực sự ngầu và tinh tế!
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp!

#aFamily #Hóng_trên_mạng #Np #daituongVoNguyenGiap
#Yume