CÁ RÔ PHI chết, LM LỘC THEO LỜI “VIỆT TÂN” KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH CHỐNG FORMOSA…. – Yume.vn

— Yume.vn —

CÁ RÔ PHI chết, LM LỘC THEO LỜI “VIỆT TÂN” KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH CHỐNG FORMOSA.
=> hạ đẳng không kém Nguyễn Duy Tân, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đinh Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong là mấy.
……………………
Lê Xuân Lộc là một linh mục thuộc dòng Chúa cứu thế Tp.HCM (nhắc đến linh mục thuộc dòng này nổi tiếng về vấn đề gì thì chắc nhiều người đã biết) cũng là một người siêu tích cực trong các hoạt động đích chống phá chính quyền.

Lê Xuân Lộc cũng với linh mục Trương Hoàng Vũ (cũng thuộc DCCT) là thành viên của đài AMEN.TV, thường xuyên tổ chức các chương trình “Hội luận ca phê đá” để phỏng vấn với số đối tượng chống phá, không ngoài mục đích gì khác là xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước, đưa tin sai sự thật để gây dư luận, kích động người dân.
Vì là thành viên truyền thông của một chương trình nên linh mục này thường xuyên đến các điểm nóng, gặp gỡ nhiều đối tượng để phỏng vấn, đưa tin. vị trí đang được linh mục này quan tâm chính là sự việc ở vườn rau Lộc Hưng và cũng đang cố kích động các người dân nơi đây có nhiều hoạt động chống đối chính quyền.

Để so sánh với Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Nam Phong hay Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục thì có vẻ như Lê Xuân Lộc “chìm” hơn về khoản chửi bới, xuyên tạc. Nhưng xét chung thì số linh mục này luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thái độ, tư tưởng cực đoan chống phá thì chẳng có gì khác biệt.

Hãy nhìn các hình ảnh Ngay sau đây cũng đủ thấy linh mục Lê Xuân Lộc là một người có tư tưởng như thế nào!


Chúng tôi Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết!

Yume