các anh các chị thấy có đúng không?…

— Yume.vn —

các anh các chị thấy có đúng không?
[Thuyết âm mưu!]
với mẫu dáng thiết kế này, Apple chỉ sản xuất một số lượng ít để bán cầm chừng, vì người ta sẽ lại đổ xô đi mua XS Max trước khi nó không còn được chế tạo !?!
(Xin nhắc lại, tất cả chỉ là giả thuyết! Đọc cho vui.)

Trong hình ảnh có thể có: điện thoại

#Yume