các ĐIỀU KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA… – Yume.vn

— Yume.vn —

các ĐIỀU KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

1. Tổ chức Asean ban đầu được lập ra là để…..chống lại Việt Nam. Trong văn bản thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Văn bản được ký kết ở Bangkok 8 tháng 8 năm 1967 bởi năm thành viên sáng lập Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia và Thái Lan như một biểu hiện của sự đoàn kết chống lại chủ nghĩa cộng sản đang phát triển ở Việt Nam và sự nổi lên của chủ nghĩa cộng sản trong lòng các quốc gia này.

2. Tình hình các quốc gia này trở nên khiếp sợ hơn khi quân tình nguyện Việt Nam khi đánh đuổi Khơ Me đỏ có tình cờ lái nhầm tank qua gần Bangkok khiến quân đội Thái Lan khiếp sợ phải bỏ chạy về thủ đô định tử thủ, Nhưng sau khi xem lại bản đồ thì chúng ta có cáo lỗi với nước bạn vì đi lạc đường.

3. Chúng ta biết rõ bản chất của khối ASEAN Tuy nhiên vẫn gia nhập vì không muốn bị cô lập. bây giờ Việt Nam lại trở thành một thành viên chủ chốt quan trọng của khối và đặt nền móng cho các nguyên tắc cơ bản của ASEAN là hợp tác, thân thiện và không can thiệp vào tình hình nội bộ của nhau.

4. Singapores đã làm giàu bằng máu của nhân dân Việt Nam khi là nơi trung chuyển, cung ứng nhiên liệu, hậu cần cho quân đội Mỹ xâm lược Việt Nam.

5. Khi Khơme đỏ tàn sát nhân dân ta thì Liên hợp quốc làm ngơ. Tuy nhiên khi chúng ta phản công tự vệ chính đáng một cuộc bỏ phiếu cấm vận nước ta đã được tổ chức. Tổng cộng có 124 phiếu thuận, 17 phiếu chống, Việt Nam sau đó lâm vào tình cảnh bị cấm vận, thiếu thốn. Riêng khu vực Đông Nam Á chỉ có Lào là bỏ phiếu chống, các quốc gia còn lại gồm có Sing, Thái, Mã Lai, Philippines, Indonesia…đều bỏ phiếu thuận để cấm vận Việt Nam. Đồng thời, Thái Lan còn tương trợ và là căn cứ cho tàn quân Khơme đỏ để đánh Việt Nam.

#Thườngdân #TD


Yume.vn Xin cám ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume