các ĐỨA CHUYÊN GIỜ DÂY THUN…

— Yume.vn —

các ĐỨA CHUYÊN GIỜ DÂY THUN

1. Mới đánh răng Tuy nhiên tụi nó rep làm mình nghĩ nó đến nơi rồi mà chưa thấy mình.

2. Chưa dắt xe ra khỏi cửa Tuy nhiên câu cửa miệng là gần đến.

3. Chốt giờ hẹn, mọi người đông đủ tụi nó mới gọi đt nói có đi tăng 2 tăng 3 mới ra kịp.

4. "Chờ tao 10 phút", "5 phút nữa có mặt", "abcxyz phút nữa ra đón tao", và mình ngồi chờ gần 2 tiếng mới thấy nó vác mặt đến.

5. Luôn có lí do để đến muộn.

6. Hẹn tụi nó là phải trừ hao ít nhất 30p.

7. Có nhiều đứa dây thun đã xong không thèm đến luôn.

Còn gì nữa không?

By Sài Gòn Của Tôi


#Yume