các hình ảnh của ngày tựu trường….

— Yume.vn —

các hình ảnh của ngày tựu trường.

trẻ em ai cũng đc đến trường, Tuy nhiên có các em chỉ được đứng ngoài cổng, nhìn các em mà thấy xót xa…

Nguồn: Sưu tầm

#Kenh14Photos


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

#Yume