các hình ảnh về tăng gia sản xuất trên tàu Hải Quân của Quân đội nhân dân Việt Nam…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

các hình ảnh về tăng gia sản xuất trên tàu Hải Quân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lính Bộ đội Cụ Hồ, không ngại không không khó khăn, gian khổ và hiểm nguy để bảo vệ vững bền chủ quyền Biển, Đảo.


Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi!

Yume