các mẫu hãm hiếp THỜI TRANG…

— Yume.vn —

các mẫu hãm hiếp THỜI TRANG

1. Trời nóng chảy mỡ Tuy nhiên mặc style da beo, quần da bóng bó sát.

2. Nhiều đứa vẫn không biết quần thụng hip-hop lòi sịp là của mấy thập niên trước.

3. Mặc cái quần rách đến nỗi người ta tưởng bang chủ cái bang.

4. Đi học mặc sơmi đóng thùng quần tây Tuy nhiên mang đôi dép lào.

5. Thời trang trong đỏ ngoài đen.

6. Thời trang đèn giao thông.

_ _ _

By Tp.HCM Của Tôi


#Yume