các SỰ THẬT XUNG QUANH BỘ BA "MÁC – LENIN + TƯ TƯỞNG + ĐƯỜNG LỐI"…

— Yume.vn —

các SỰ THẬT XUNG QUANH BỘ BA "MÁC – LENIN + TƯ TƯỞNG + ĐƯỜNG LỐI"

1. Sự thật là 10 đứa hết 9 đứa nghĩ mấy môn này dễ qua như đứa còn lại, tiếp tục thì cả 11 đứa đều học lại.

2. Ba môn này thực ra là một tên gọi khác của “Giáo dục công dân nâng cao”.

3. Bạn buộc lòng phải học một cách nỗ lực, bằng bất kì phương pháp nào, mặc dù bạn không hiểu 99,99% các gì bạn đang học.

4. 96,69% số sinh viên đi học mấy môn này với mục đích kiếm vị trí ngủ, bấm điện thoại, ăn vặt và tán dóc với bạn bè.

5. Là bộ ba môn học mà cho dù có cho bạn mở sách, thì bạn vẫn có thể phải học lại.

6. Là bạn sẽ nhận ra, học được gì không quan trọng, đi thi ngồi với ai mới quan trọng.

7. Mỗi lần làm trắc nghiệm trên máy tính thì làm xong không dám bấm Hoàn thành để ra điểm, còn làm tự luận thì viết hết 2 tờ giấy thi vẫn không biết mình viết đủ ý chưa.

8. Là bộ ba môn học mà qua môn rồi vẫn không biết sao mình chẳng hiểu gì mà vẫn qua được.

9. Nể nhất không phải là mấy đứa sinh viên 5 tốt 4 5 năm liền mà là các đứa bình thường chẳng bao giờ vác mặt đến lớp, vẫn vác xác đi thi và vẫn qua môn.

10. Có hai mẫu người thành công: ra trường sớm và kiếm được việc ngon, mẫu thứ hai là học 3 môn này không trượt lần nào.

11. Não không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ luân chuyển qua lại từ Mác – Lenin sang Tư tưởng rồi qua Đường lối.

__

#L2403

By Tp Hồ Chí Minh Của Tôi | Group Tp Hồ Chí Minh Confession


#Yume