Đăng nhập

Các vị chỉ trích cái gì?

Các vị xem mãn nhãn cái lễ khai mạc Olympic rồi, nghe người ta chủ động công bố sự thực về cái màn hát nhép rồi, báo, đài các vị cũng bán được bao tiền rồi, các vị còn chỉ trích cái gì? Muốn đứa bé mang cái mặc cảm tội lỗi suốt đời chắc? Nhảm nhí. Để cho các cháu yên, nhá.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận