Đăng nhập

cách để có được hạnh phúc :D

Cuộc sống cũng giống như cách pha trà..!!


~> Hãy đun sôi cái Tôi của bạn
~> Làm bay hơi mọi Lo Lắng
~> Pha loãng mọi buồn phiền
~> Lọc đi mọi sai lầm
… Và
~> Bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc..!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận