Đăng nhập

Cách thức quản lý các dự án

Không có một phương pháp quản lý dự án, những người được giao dự án, những người quản lý nó và những người làm việc trên nó sẽ có những ý tưởng khác nhau về cách thức tổ chức và khi nào thì các phần khác nhau của dự án sẽ được hoàn thành.

Những người tham gia dự án mà không được rõ ràng về mức độ chịu trách nhiệm, quyền hạn và
trách nhiệm mà họ phải có, thì kết quả là, thường sẽ có khá nhiều rắc rối xung quanh dự án. Nếu không có một phương pháp quản lý dự án, thì  hiếm khi dự án được hoàn tất đúng thời gian và chi phí trong phạm vi chấp nhận được – điều này đặc biệt đúng của dự án lớn.

Một phương pháp quản lý dự án tốt sẽ hướng dự án thông qua một quá trình kiểm soát tốt, có thể nhìn thấy một chuỗi các hoạt động để đạt được kết quả mong muốn. PRINCE theo các nguyên tắc của việc quản lý dự án tốt để tránh những vấn đề đã được xác định ở trên và nhờ đó giúp bạn đạt được các dự án thành công.

 Lịch triển khai dự án (Schedule)

- Lịch triển khai chung cho dự án(thông thường là theo dạng Milestone)

- Kế hoạch công việc cho từng đội và thành viên của dự án (Work Breaddown Structure)

 Kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực của dự án (Personal Plan)

- Kế hoạch đăng ký sử dụng nhân sự tính theo giờ theo loại công việc trong tháng

 Quản lý chất lượng dự án (System quality management plan)

- Từng giai đoạn có một kết quả riêng, và dựa vào đó cần xây dựng mục tiêu cần quản lý chất lượng

- Tiêu chuẩn chất lượng phải đạt của từng hạng mục cụ thể

- Định ra phương pháp quản lý/xử lý trong trường hợp không đạt kết quả. Thông thường sẽ áp dụng phương pháp quản lý theo vòng xử lý.

Định nghĩa cấu trúc tài liệu dự án(Document number structure)

- Một dự án sẽ có rất nhiều tại liệu trong quá triển triển khai, vì thế, tổ chức sắp xếp các tài liệu theo một chuẩn tắc là điều cần thiết để bảo đảm là bất kỳ thành viên nào sau khi được trang bị kiến thức cơ bản cũng dễ dàng tiếp cận và đọc hiểu thấu đáo các bộ tài liệu của dự án

10. Qui trình quản lý yêu cầu thay đổi (Change Request or Issues management)

- Luôn luôn có phát sinh hoặc yêu cầu thay đổi trong quá trình triển khai dự án, vì thế việc kiểm soát phát sinh/yêu cầu luôn là một điều cần thiết và quan trọng của bất kỳ dự án nào, nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro do các phát sinh/yêu cầu gây ra

- Cần phải xây dựng được một qui trình rõ ràng trong việc quản lý phát sinh/yêu cầu.

- Đưa ra tiêu chuẩn độ ưu tiên nhằm xác định rõ từng phát sinh/yêu cầu, từ đó có hướng xử lý thích hợp

Không có gì tệ hơn một dự án không bao giờ kết thúc. Một dự án như thế có thể vắt kiệt các nguồn lực làm việc của những nhóm được xem là ưu thế trong một doanh nghiệp. Để các dự án được tiến hành một cách chặt chẽ và tập trung, bạn nên chia chúng thành những dự án nhỏ để việc thực thi được dễ dàng và đúng thời hạn. Về lâu dài, hàng loạt kế hoạch nhỏ thành công sẽ mang lại hiệu quả cho tổ chức nhiều hơn là việc thực hiện các dự án quá lớn mà chúng ta không bao giờ có đủ khả năng để hoàn tất.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận