Đăng nhập

Cái gì có cao có thấp có to có nhỏ nhưng không ai thấy được

Đa số mọi người đều sở hữu thứ này nhưng không ai có khả năng nhìn thấy nó, đó là gì?
Cái gì có cao có thấp có to có nhỏ nhưng không ai thấy được

Cái gì có cao có thấp có to có nhỏ nhưng không ai thấy được

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận