Cái gì cũng bỏ tôi mà đi. Chỉ mỡ ở lại. Bên tôi mãi mãi…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Cái gì cũng bỏ tôi mà đi. Chỉ mỡ ở lại. Bên tôi mãi mãi. 🙃
#Kenh14QuotesXin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Yume