Cái gì cũng LỖI TẠI VỢ. Vậy có CHỒNG để làm cảnh phải không?… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Cái gì cũng LỖI TẠI VỢ. Vậy có CHỒNG để làm cảnh phải không? 🤔
#aFamilyPhotosYume.vn Cám ơn tất cả các bạn đã xem!