Cẩm Ly vol 10

ALBUM mo'i cu?a Chi. 4 mă.t dzù chu'a nghe..(đang kiê'm..chu'ng nào nghe đu'o'.c se dziê't ca?m nghi? cho mo.i ngu'o'i đoc..) ..nh'ng cun?ng nhìn bìa album thâ'y CL đe.p ghia cun?g đu? bit' album se? hay lém.....Album nèy gô'm 10 track: Em vâ?n lâ'm tin anh ; đêm có mu'a ro'i ; phô' vă'ng em rôi ; tiê'ng chim wuyên ; .....vv&vv.Các ba.n nho' ung hô. Chi.tu' nha....(mua đia? gô'c là đu'o'c......thanks tru'o'ccccccccc.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

 Bình luận
2 Bình luận
nho'c nay` thix nghe CL ah?!!!tinh` cumh ghia hen!:P
10 Năm trước
Less entries, more words, okay???
10 Năm trước