Đăng nhập

Cẩm Ly vol 10

ALBUM mo'i cu?a Chi. 4 mă.t dzù chu'a nghe..(đang kiê'm..chu'ng nào nghe đu'o'.c se dziê't ca?m nghi? cho mo.i ngu'o'i đoc..) ..nh'ng cun?ng nhìn bìa album thâ'y CL đe.p ghia cun?g đu? bit' album se? hay lém.....Album nèy gô'm 10 track: Em vâ?n lâ'm tin anh ; đêm có mu'a ro'i ; phô' vă'ng em rôi ; tiê'ng chim wuyên ; .....vv&vv.Các ba.n nho' ung hô. Chi.tu' nha....(mua đia? gô'c là đu'o'c......thanks tru'o'ccccccccc.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận