trang Blog

GẦN_BÊN_EMTham gia: 03/08/2008
 • Một số kí tự đặc biệt!
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Một số kí tự đặc biệt!

  333 magnify

  Kí tự đặc biệt giúp cho chúng ta có những kí tự đặc biệt có thể để làm mật khẩu hoạc làm gì đó.......Em có vài bảng kí tự đặc biệt khá hay em cho mọi người xem nhá,em nghĩ nó có thế giúp ích cho mọi người!

  có thể tạo kí tự = cách sau: Alt + number

  ---------------------------------VD: Alt + 12 = ♀

  Hôm nay, vô tình mình gặp trên blog của một số bạn bè có những hoa văn rất đẹp! Họ trang trí blog bằng những ký tự đặc biệt để tạo hình trái tim, nốt nhạc,... trên Nick và trên phần miêu tả về mình... Và đây là cách mà họ đã làm....

  Sau khi tìm hiểu, mình đã lần ra và làm được giống như các bạn ấy. Những nick biểu tượng đính kèm 2 bên là những ký tự đặc biệt. Các bạn có thể tham khảo một có ký tự phổ biến như: ´*•.¸♥ Mali ♥¸.•*´, ♫ ♪ღ♥ Sunlight♥ღ ♪♫ và những ký đặc biệt khác như ♠ ♣ ♥ ♦.... (mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn.)

  Cách thực hiện:
  Bước 1: Bạn vào blog của mình, và đang ở chế độ đã đăng nhập.

  Bước 2: Nhấp vào My Page >> Settings để vào phần cấu hình blog

  Bước 3: Trong phần cấu hình, bạn chọn Basic Info.

  Phần Nickname là tên hiện lên trên blog, tại đây bạn có thể Copy lại các ký tự đặc biệt này đính kèm với tên nick của bạn và past vào vùng này. Ví dụ mình sẽ copy ♫ ♪ღ♥ bekhanglove ♥ღ ♪♫ và past vào vùng Nickname của mình.

  Bước 4: kéo trang xuống, bạn tìm đến mục Current Location và copy lại những ký tự của bạn bè và paste vào. Vídụ........................................... . .......*I♥U*..............*I♥U*....... ...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*.... .*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*.. .*I♥U*.........*I♥U*........*I♥U*.. ..*I♥U*........................*I♥U*.. ...*I♥U*......................*I♥U*... ....*I♥U*....................*I♥U*.... ......*I♥U*................*I♥U*...... ........*I♥U*............*I♥U*........ ...........*I♥U*......*I♥U*........... ..............*I♥U**I♥U*.............. ..................*I♥U*.................. ............................................

  Ngoài ra còn có rất nhiều những Biểu tượng khác vô cùng ngộ nghĩnh và đặc biệt:

  ~~~~~~~~~~$$$$ ~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$ ~~~~~~~~~$$$"~~`$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$... ~~~~~~~.$$$$$$* ... ~~~~~~$$$$$$$"..... ~~~~.$$$$$$$".... ~~~$$$$$$"`$"... ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$ $$$~~~`$$"~~~$$~~~$$$$ $$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$ ~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~`$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$$~~~~~~~~~

  Đây là biểu tượng của Nốt nhạc

  __________♥@@@@@@@_________@@@@@_ __________@@@@@@@@_____@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@_lOvE_@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ ________@@@@@@__________@@@@@ __________@@@@@@@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ _____________________@ ____________________@ ___________________@@@ __________________@

  Còn đầy là biểu tượng hình bông hoa

  z______________________________ __ZZz _________________________ ____ZZzz_______________________ _______ZZZzz___________________ __________ZZZZzz_______________ ______________ZZZZZzz _________ _________________ZZZZZZZz_____ _____________________ZZZZZZZ _____________________zZZZZZZz __________________zZZZZZZ_____ ____________zZZZZZZZ__________ _______zzZZZZZZZ _____________ ___zZZZZZZZZ _________________ __ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ __ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ________________________________

  Còn đây là biểu tượng của Zensoft với hình chữ Z.

  Bước 5: Save lại và trở về My Page!
  Hãy xem blog của bạn ấn tượng thế nào nhé!


  http://img231.imageshack.us/img231/5356/b7843ngmaltqi81oa1.gif

  ALT-0128 € ALT-0129 ? ALT-0130 ‚
  ALT-0131 ƒ ALT-0132 „ ALT-0133 …
  ALT-0134 † ALT-0135 ‡ ALT-0136 ˆ
  ALT-0137 ‰ ALT-0138 Š ALT-0139 ‹
  ALT-0140 Œ ALT-0141 ? ALT-0142 Ž
  ALT-0143 ? ALT-0144  ALT-0145 ‘
  ALT-0146 ’ ALT-0147 “ ALT-0148 ”
  ALT-0149 • ALT-0150 – ALT-0151 —
  ALT-0152 ˜ ALT-0153 ™ ALT-0154 š
  ALT-0155 › ALT-0156 œ ALT-0157 
  ALT-0158 ž ALT-0159 Ÿ ALT-0160
  ALT-0161 ¡ ALT-0162 ¢ ALT-0163 £
  ALT-0164 ¤ ALT-0165 ¥ ALT-0166 ¦
  ALT-0167 § ALT-0168 ¨ ALT-0169 ©
  ALT-0170 ª ALT-0171 « ALT-0172 ¬
  ALT-0173 ­ ALT-0174 ® ALT-0175 ¯
  ALT-0176 ° ALT-0177 ± ALT-0178 ²
  ALT-0179 ³ ALT-0180 ´ ALT-0181 µ
  ALT-0182 ¶ ALT-0183 · ALT-0184 ¸
  ALT-0185 ¹ ALT-0186 º ALT-0187 »
  ALT-0188 ¼ ALT-0189 ½ ALT-0190 ¾
  ALT-0191 ¿ ALT-0192 À ALT-0193 Á
  ALT-0194 Â ALT-0195 Ã ALT-0196 Ä
  ALT-0197 Å ALT-0198 Æ ALT-0199 Ç
  ALT-0200 È ALT-0201 É ALT-0202 Ê
  ALT-0203 Ë ALT-0204 Ì ALT-0205 Í
  ALT-0206 Î ALT-0207 Ï ALT-0208 Ð
  ALT-0209 Ñ ALT-0210 Ò ALT-0211 Ó
  ALT-0212 Ô ALT-0213 Õ ALT-0214 Ö
  ALT-0215 × ALT-0216 Ø ALT-0217 Ù
  ALT-0218 Ú ALT-0219 Û ALT-0220 Ü
  ALT-0221 Ý ALT-0222 Þ ALT-0223 ß
  ALT-0224 à ALT-0225 á ALT-0226 â
  ALT-0227 ã ALT-0228 ä ALT-0229 å
  ALT-0230 æ ALT-0231 e ALT-0232 è
  ALT-0233 é ALT-0234 ê ALT-0235 ë
  ALT-0236 ì ALT-0237 í ALT-0238 î
  ALT-0239 ï ALT-0240 ð ALT-0241 ñ
  ALT-0242 ò ALT-0243 ó ALT-0244 ô
  ALT-0245 õ ALT-0246 ö ALT-0247 ÷
  ALT-0248 ø ALT-0249 ù ALT-0250 ú
  ALT-0251 û ALT-0252 ü ALT-0253 ý
  ALT-0254 þ ALT-0255 ÿ
  đó!thoai!pp cả nhà!

  Một số kí tự đặc biệt!