Căng-tin ở Suzuka Circuit có gì đặc biệt? |XEHAY.VN|

Xem xe:umeXem xe:vn chào quý đọc giả !

Bạn đang xem Clip ngắn ngắn Căng-tin ở Suzuka Circuit có gì đặc biệt? |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|:

Căng-tin ở Suzuka Circuit có gì đặc biệt?

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: Căng-tin ở Suzuka Circuit có gì đặc biệt? |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|

Thời lượng: 8:33

Xem xe:ume Cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Xem xe:ume