Cảnh giựt tiền tháng cô hồn hỗn loạn tại Việt Nam

Cảnh người dân chen lấn xô đẩy nhau để giành giựt tiền ngày cúng cô hồn tháng 7 âm lịch