trang Blog

caoquangpcTham gia: 01/05/2011
 • Bộ Sưu Tập Hình Động Phật Giáo
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bộ Sưu Tập Hình Động Phật Giáo

  Bộ Sưu Tập Hình Động Phật Giáo

  Hình động PHẬT A Di Đà:

                  


                  


                  


                Hình động PHẬT Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni:

                  


                    Hình động PHẬT Dược Sư:

        Hình động Bồ Tát Di Lặc:

                  

      
            Hình động Bồ Tát Quán Thế Âm:

                  


                        Hình động Bồ Tát Đại Thế Chí:

  Hình động Bồ Tát Chuẩn Đề hay Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn:

                Hình động Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi:

  Hình động Bồ Tát Địa Tạng:


                  


  Hình động Bồ Tát Hộ Pháp:

  Hình động các Bồ Tát khác:

            Hình động Thần Tài:


  Đức-PHẬT A-Di-Đà:

                      

                      

       

  Đức-PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni:

   

     

    

    

  Bồ-Tát Di-Lặc:

  Bộ Sưu Tập Hình Động Phật Giáo