Đăng nhập

Cập nhật đêm rock show Nhiệt Huyệt Âm Nhạc (tiếp theo)

Đây là 1 số đoạn clip mình way được khi đi xem chương trình nè hình ảnh hơi run vì mình máu wa

Unlimited hát Nối Vòng Tay Lớn khi giao lưu

 

 

 

mình cập nhật dc nhiu đó thôi có ji thì sẽ post thêm cho pà kon theo dõi

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận