trang Blog

Hoa cỏ mayTham gia: 13/03/2009
 • NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM (SÁCH THAM KHẢO)
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM (SÁCH THAM KHẢO)

                                NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM

  LỜI NÓI ĐẦU

  Tháng 10 năm 2002, Liên hiệp Khoa học công nghệ và tin học ứng dụng (USA) đã tổ chức thực nghiệm Khoa học "Nói chuyện với người âm'' trong dân gian thường gọi là gọi hồn.

  Đây là đề tài thực nghiệm của 3 cơ quan: Liên hiêp USA,Viện khoa học hình sự bộ Công an, trung tâm văn hóa kỹ thuật truyền thông.

  Đặc điểm của cuộc giao tiếp là:

  - Một người có thể yêu cầu được gặp người quá cố từ 4 đời ( Tứ đại) trở lên

  Nội dung thường hỏi:

  +Đất đai nhà ở, mồ mả, bàn thờ, việc cúng, sức khỏe, việc làm hiện tại... và được người âm của gia đình mình trả lời.

  +Khi đến gặp không cần hoa quả, hương đèn, lễ bái như các nơi khác: Khi gặp chỉ nói rõ họ tên của mình, địa chỉ và xin gặp ai(Ông bà, bố mẹ, anh chị em, con...) thì lập tức gặp được ngay.

  Tôi đã theo dõi những buổi nói chuyện với người chết của hơn 30 gia đình. Tôi chỉ ghi chép những điều tôi đang quan tâm nghiên cứu về "Cõi giời vô hình" như: Cơ cấu tổ chức, sự lãnh đạo và chỉ huy ở cõi vô hình, sống và làm việc hoạt động của các linh hồn chết, những tục lệ thờ cúng, đi lễ của người trần tác dụng đến người âm không?Mối quan hệ của người âm đối với người còn sống trên cõi trần,các hình thức và sự biểu hiện của cac mối quan hệ đó...

  Trước đây tôi đã giới thiệu tài liêu "Nói chuyện với  người chết" qua máy ghi âm điện tử ở Mỹ. Còn ở đây thì nói chuyện với người chết qua cỗ máy sinh học tinh vi là con người, vừa nhanh chóng, vừa thuận tiện, lại không tốn kém gì.

  Bạn đọc và các nhà nghiên cứu khoa học tâm linh muốn nghiên cứu "Cõi thế giới vô hình" xin mới đến nghe các buổi nói chuyện với người chết của các gia đình và cùng tôi hợp tác viết tiếp các phần sau của tài liệu này.

  Trích nghị quyết Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay (Số 01/NQ-TW ngày 28 tháng 3 năm 1992).

  .....Trong nhiều năm qua nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận hầu như chỉ bó hẹp trong bộ môn Mác - Lê Nin, chưa coi trọng việc nghiên cứu các trào lưu khác và tiếp nhận những thành tựu khoa học của thế giới. Hiệu quả là số đông cán bộ lý luận thiếu hiểu biết rộng rãi về kho tàng trí thức của loài người, do đó khả năng phát triển bị hạn chế.

  Nghiên cứu một cách toàn diện về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời chú trọng nghiên cứu những tinh hoa trí thức của dân tộc đối với những học thuyết khác ngoài chủ nghĩa Mác - Lê nin cần được nghiên cứu trên quan điểm khách quan biện chứng.

  Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền thống và hiện tại, giữa phát huy bản chất văn hóa dân tộc với tiếp thu tinh hoa văn  hóa thế giới những vấn đề về phát huy nhân tố con người, về đạo đức, lối sống, tư tưởng, nghệ thuật, tôn giáo, dân tộc xã hội, điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và mở rộng giao lưu quốc tế.

  Đảng phát huy tự do tư tưởng, tạo mọi điều kiện cần thiết cho hoạt động nghiên cứu và các mặt công tác khác trên lĩnh vực lý luận.

                     (Còn tiếp).

  NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM (SÁCH THAM KHẢO)