Cắt tóc để chào năm học mới và cái kết. :)…

— Yume.vn —

Cắt tóc để chào năm học mới và cái kết.

#Kenh14Quotes


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, tranh vui và văn bản

#Yume