Cầu Bà Cua, Q2, hướng hầm Mỹ Thủy có biến….

— Yume.vn —

Cầu Bà Cua, Q2, hướng hầm Mỹ Thủy có biến.

Xe lật lane bên trong để xuống hầm.#Yume