Đăng nhập

Câu chuyện: Chó sói và cừu con

Jean de La Fontaine từng viết bài thơ ngụ ngôn “Le Loup et l’Agneau” kể về con chó sói và con cừu non cùng ra suối uống nước. Con sói muốn ăn thịt con cừu bèn tìm đủ cách buộc tội con cừu.

Jean de La Fontaine từng viết bài thơ ngụ ngôn “Le Loup et l’Agneau” kể về con chó sói và con cừu non cùng ra suối uống nước. Con sói muốn ăn thịt con cừu bèn tìm đủ cách buộc tội con cừu.Đầu tiên con sói bảo con cừu làm bẩn nước suối của con sói.

Bị con cừu bẻ: “Thưa ông, ông uống ở thượng lưu, tôi uống ở hạ lưu, thì chỉ có ông làm bẩn nước của tôi chứ làm sao tôi có thể làm bẩn nước của ông được?”.

Con sói nói: “Năm ngoái mày đã phỉ báng tao!

Con cừu trả lời: “Thưa ông, năm ngoái tôi chưa ra đời.”

Con sói nói: “Thế thì thằng anh mày đã phỉ báng tao!

Con cừu đáp: “Thưa ông tôi là con một.”

Con sói rống lên: “Thế thì một đứa trong lũ chúng mày đã nói xấu tao, thằng chăn chúng mày đã nói xấu tao, con chó chăn chúng mày đã nói xấu, tao phải trả thù!”. Thế rồi con sói vồ con cừu nhai ngấu nghiến. La Fontaine kết luận: “Lý lẽ kẻ mạnh bao giờ cũng thắng” (La raison du plus fort est toujours la meilleure).

Câu chuyện: Chó sói và cừu con

Câu chuyện: Chó sói và cừu con

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận