Cây đổ la liệt khắp các tuyến phố ở Hà Nội sau trận mưa dông vào lúc 17h…

— Yume.vn —

Cây đổ la liệt khắp các tuyến phố ở Hà Nội sau trận mưa dông vào lúc 17h

#Yume