Chán cho cái ý thức…

— Yume.vn —

Chán cho cái ý thức 😠

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

#Yume