Chán hẳn bọn đạo đức giả “Mình vô cùng sợ một ai đó nói xấu mẹ. Người ta bảo mình lợi dụng hình ảnh của … – Yume.vn

— Yume.vn —

Chán hẳn bọn đạo đức giả 🙂”Mình vô cùng sợ một ai đó nói xấu mẹ. Người ta bảo mình lợi dụng hình ảnh của mẹ, Tuy nhiên mình chưa bao giờ nghĩ thế. Mẹ mình mà, mình chỉ mong làm clip để bà đỡ vất vả đồng áng, có nhiều thời gian với con cháu hơn. Còn bản thân mình thấy sở trường nấu ăn của mẹ, đó cũng là một loại đam mê, chẳng ảnh… KhácYume Xin cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume