trang Blog

chauchauTham gia: 05/07/2009
 • Tháng Giêng là tháng ăn chơi
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tháng Giêng là tháng ăn chơi

  Entry for January 31, 2009

  Ở Miền Tây, xứ sở của “gạo trắng nước trong, ngồi không cũng có”


  Tháng Giêng là tháng ăn chơi
  Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè
  Tháng Tư là tháng lè phè
  Tháng Năm, tháng Sáu hội hè vui chơi
  Tháng Bảy là tháng nghỉ ngơi
  Tháng Tám, tháng Chín xả hơi bạn bè
  Tháng Mười, Mười Một xôi chè
  Tháng Chạp cá chép cá mè vớt lên
  Ông Táo dìa trễn mình ên
  Ra Giêng ta lại rầp rềnh vui chơi….


  Tháng giêng ăn Tết ở nhà,
  Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
  Tháng tư đong đậu nấu chè.
  Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm,
  Tháng sáu buôn nhãn bán trâm,
  Tháng bảy ngày rằm Xá Tội Vong Nhân,
  Tháng Tám chơi đèn kéo quân,
  Trở về tháng chín chung chân buôn hồng.
  Tháng mười buôn thóc bán bông,
  Tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn.


  Tháng 1 là tháng ăn chơi
  Tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè
  Tháng 4 cày bữa ruộng ra
  Tháng 5 đóng lại đi chơi với bạn bè
  Tháng 6, tháng 7 nghỉ hè
  Tháng 8, tháng 9 mùa hè mới xong
  Tháng 10, 11, 12
  Còn ba tháng nữa thôi nghỉ đông cho rồi.

  Tháng Giêng là tháng ăn chơi
  Ăn chơi một thoáng thế là tháng hai.
  Tháng hai là tháng lai rai
  Lai rai một chặp thế là tháng ba.
  Tháng ba là tháng la cà
  Là cà một chút thế là tháng tư.
  Tháng tư đầu óc âm u
  Lu bù lo học để mà sắp thi.
  Tháng năm mới thấy ê chề
  Ôm vở ôm tập ước gì tháng Giêng.


  Tháng Giêng là tháng ăn chơi
  Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà,
  "Tháng hai trồng đậu, thảnh thơi thêm cà"
  Tháng ba thì đậu đã già,
  Ta đi, ta hái về nhà phơi khô,
  Tháng tư đi tậu trâu bò,
  Để cho ta lại làm mùa tháng năm
  Sớm ngày đem lúa ra ngâm,
  Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
  Gánh đi ta ném ruộng ta
  Đế khi lên mạ, thì ta nhổ về
  Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê
  Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi
  Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
  Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai
  Ruộng thấp đóng một gàu giai
  Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng,
  Chờ cho lúa có đòng đòng
  Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
  Bao giờ cho đến tháng mười
  Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta,
  Gặt hái ta đem về nhà
  Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công


  Tháng một là tháng trồng khoai
  Tháng hai trồng đậu, tháng Ba trồng cà
  Tháng Tư cày vỡ ruộng ra
  Tháng Năm làm mạ mưa sa đầy đồng
  Ai ai cùng vợ cùng chồng
  Chồng cầy vợ cấy trong lòng vui thay
  Tháng Bẩy gặt hái đã xong
  Nhờ Trời một mẫu năm nong thóc đầy
  Năm nong thóc đầy em xay em giã
  Trấu ủ phân cám bã nuôi heo
  Sang năm lúa tốt tiền nhiều
  Em đem đóng thuế, đóng siêu cho chàng
  Đói no có thiếp có chàng
  Còn hơn chung đỉnh giầu sang một mình

  Tháng Giêng là tháng ăn chơi