Cháy rừng ở Nghi Xuân – Hà Tĩnh từ 12h trưa đến giờ vẫn chưa dập được, sắp xuống đến QL 1A và nhà dâ…

— Yume.vn —

Cháy rừng ở Nghi Xuân – Hà Tĩnh từ 12h trưa đến giờ vẫn chưa dập được, sắp xuống đến QL 1A và nhà dân rồi các bạn ơi… 😢
Share: Trang Linh
#aFamily #hóng_trên_mạng #Th #cháy_rừng

#Yume