Chỉ cần có 2 đứa bạn này thì mọi muộn phiền đều tan thành mây khói!…

— Yume.vn —

Chỉ cần có 2 đứa bạn này thì mọi muộn phiền đều tan thành mây khói! 😂
TAG ngay chúng nó vào đây nào!
#Kenh14Photos


#Yume