Đăng nhập

Chỉ một lời đơn giản

Một câu "xin lỗi" đơn giản vậy thôi mà bạn ấy cũng để người khác phải nhắc. Thế nhưng thái độ khi xin lỗi người khác của bạn ấy thật khó chấp nhận được. Bạn này "tiết kiệm" lời xin lỗi quá nhỉ?

Một câu "xin lỗi" đơn giản vậy thôi mà bạn ấy cũng để người khác phải nhắc. Thế nhưng thái độ khi xin lỗi người khác của bạn ấy thật khó chấp nhận được. Bạn này "tiết kiệm" lời xin lỗi quá nhỉ?

Video content...

Chỉ một lời đơn giản

Chỉ một lời đơn giản

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận