CHÍ PHÈO TRÊN PHỐ ĐI BỘ HÀ NỘI…… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

CHÍ PHÈO TRÊN PHỐ ĐI BỘ HÀ NỘI…

Đang ngồi vòi fun bỗng gặp ông chú bá đạo vão, sau quắc cần câu rồi đứng giữa vòi fun chửi bới, kể cả là gái nổi bật đi ngang qua, ông chú cũng lôi Nam Cam, các thứ ra doạ đánh :((

Yume.vn Xin cám ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Yume