Chỉ vì hôm ấy anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em hoá cầu vồng…

— Yume.vn —

Chỉ vì hôm ấy anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em hoá cầu vồng 🌂⛈⛈🌈🌈🌈
Nguồn: Sưu tầm
#Kenh14Photos#Yume