trang Blog

chiasedtTham gia: 07/03/2009
 • Bí ẩn của TÝ-NGỌ-MÃO-DẬU 26.04.2008
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bí ẩn của TÝ-NGỌ-MÃO-DẬU 26.04.2008

  Không hiêu sao nhũng năm- tháng-ngày-giò,..trùng vói 4 con giáp "TÝ-NGO-MÃO-DÂU" lai có nhũng dìeu BÍ ÂN...? Có phai chang la do quy luât ÂM-DUONG NGU HANH hay do YEU TÓ TÂM LINH cua con nguoi úng nghiêm,...

  1/-Thât vây, trong ngày-các giò " TÝ-NGO-MAO-DÂU" la gio đac biêt:

  • Gio TY- 12 gio đem- gio chinh ÂM.
  • Gio NGO- 12 giò trua- gio chinh DUONG.
  • Gio MAO- 6 gio sáng- ÂM chuyen DUONG.
  • Gio DÂU-6 giò chieu-DUONG chuyen AM.

  Đây là nhung gio khac hoac AM thinh hoac DUONG thinh, hoac AM-DUONG, hoacDUONG-AM giao hoa, bien chuyen van vat thien nhien, con nguoi de giao cam, thu nhan linh khí cua đât troi,...

  2/-Noi vê các tháng, thi các tháng " MAO-NGO- DÂU- TÝ" đêu úng voi các tháng nàm vào chính giua cua các mua " XUÂN- HA- THU-ĐÔNG", túc là các tháng 2al ( tháng MEO), tháng 5al ( tháng NGO), tháng 8al (thang DÂU) và tháng 11al (tháng TÝ).

  Đây đêu la các tháng NÓNG nhát ( HA), hoac LANH nhat( ĐÔNG), hoac là tháng có khí hâu ÂM ÁP( XUÂN), hoac ÔN HOA, MÁT ME ( THU),...

  3/- Nói vê nam, thì trong chu kỳ vân hôi 12 nam ( túc môt con giáp), thì nhũng nam "TÝ- NGO- MAO- DÂU", trong LICH SU nuoc ta, thuong la các nam xay ra các su kiên đac biêt vê thoi tiêt, kinh tê, chinh tri,.vv...

  • Nam 1930-( CANH NGO) - Đang cong san viet nam ra đoi.
  • Nam 1945 (ÂT DÂU)- Cach mang tháng Tám thanh công.
  • Nam 1954 ( GIÁP NGO)-Chiên thang ĐIÊN BIÊN PHU " lung lây nam châu, chân đông đia câu ".
  • Nam 1960 (CANH TÝ)- MAT TRÂN DÂN TÔC GIAI PHONG MIÊN NAM ra đoi.
  • Nam 1963 ( QUÝ MAO)-Chính quyên Ngô Đinh Diêm sup đô ( Diêm tuôi TÝ).
  • Nam 1972 ( NHÂM TÝ)- Chiên thang lich su ĐIÊN BIÊN PHU trên không- môt chiên tháng ky diêu trong lich su.
  • Nam 1969 ( KY DÂU)- Chu Tich HÔ CHÍ MINH tro vê coi thê gioi NGUOI HIÊN.
  • Nam 1975 ( ÂT MAO)- giai phóng Miên Nam, thông nhât Tô Quôc. Chính quyên Nguyên Van Thiêu sup đô ( Thiêu tuôi TÝ).

  Thê ky XX, nhung trân chiên thang vi đai mang tinh chât quyêt đinh cua nhân dân VN, Chu Tich HÔ CHI MINH đa tiên tri du báo truoc đó vai nam, thâm chí hon chuc nam.

  Chu Tich HÔ CHI MINH đa vê voi thê gioi Nguoi Hiên, tu đáy long chân thanh, đông loat hang van ngôi Chua, Đên , Đinh, Miêu, kê ca nha dân,...o khap các ban, lang, thôn, xa,.. đêu lâp ban tho, treo anh tho Nguoi,... Đe ghi nhân va biêu thi tâm long biêt on môt vi Phât, vi Tiên, vi Thánh,... đa cuu giup nhân dân đuoc giai thoat khoi ach nô lê đoa đay,..

0 bình luận|1306 lượt xem
Bí ẩn của TÝ-NGỌ-MÃO-DẬU 26.04.2008