Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom hoàn toàn mới vừa ra mắt |XEHAY.VN|

Xem xe:umeXem xe:vn chào các bạn !

Bạn đang xem Đoạn phim ngắn Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom hoàn toàn mới vừa ra mắt |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|:

Cận cảnh Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ tám mới ra mắt

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#Phantom #RollsRoyce #PhantomXem xe:III

Xem xe:ình minh họa: Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom hoàn toàn mới vừa ra mắt |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|

Thời lượng: 4:50

Xem xe:umeXem xe:vn Chân thành cám ơn quý đọc giả đã xem!

Xem xe:ume