trang Blog

Sứ mệnh Huỳnh ngọcTham gia: 24/09/2009
 • CÁC PHÍM TẮT (NÓNG) TRONG MICROSOFT WORD 2007
  Thế Giới Số
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CÁC PHÍM TẮT (NÓNG) TRONG MICROSOFT WORD 2007

  Tạo mới và chỉnh sửa văn bản
  Ctrl + N ----------------------------tạo mới một tài liệu 
  Ctrl + O ----------------------------mở tài liệu
  Ctrl + S ----------------------------Lưu tài liệu 
  Ctrl + C ----------------------------sao chép văn bản 
  Ctrl + X ----------------------------cắt nội dung đang chọn
  Ctrl + V ----------------------------dán văn bản 
  Ctrl + F ----------------------------bật hộp thoại tìm kiếm 
  Ctrl + H ----------------------------bật hộp thoại thay thế 
  Ctrl + P ----------------------------Bật hộp thoại in ấn
  Ctrl + Z ----------------------------hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng
  Ctrl + Y ----------------------------phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z
  Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 -------đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word

  Di chuyển
  Ctrl + Mũi tên ----------------------- Di chuyển qua 1 ký tự
  Ctrl + Home -------------------------- Về đầu văn bản
  Ctrl + End --------------------------- Về vị trí cuối cùng trong văn bản
  Ctrl + Shift + Home ------------------ Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
  Ctrl + Shift + End ------------------- Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

  Chọn văn bản và các đối tượng
  Shift + --> -------------------------- chọn một ký tự phía sau
  Shift + <-- -------------------------- chọn một ký tự phía trước
  Ctrl + Shift + --> ------------------- chọn một từ phía sau
  Ctrl + Shift + <-- ------------------- chọn một từ phía trước
  Shift + ↑ --------------------------- chọn một hàng phía trên 
  Shift + ↓ --------------------------- chọn một hàng phía dưới 
  Ctrl + A --------------------------- chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng

  Xóa văn bản và các đối tượng
  Backspace (←) ------------------------- xóa một ký tự phía trước.
  Delete -------------------------------- xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.
  Ctrl + Backspace (←) ------------------ xóa một từ phía trước.
  Ctrl + Delete ------------------------- xóa một từ phía sau.

  Định dạng
  Ctrl + B ------------------------------ Định dạng in đậm
  Ctrl + D ------------------------------ Mở hộp thoại định dạng font chữ
  Ctrl + I ------------------------------ Định dạng in nghiêng.
  Ctrl + U ------------------------------ Định dạng gạch chân.

  [size-5]Căn lề đoạn văn bản
  Ctrl + E ------------------------------ Canh giữa đoạn văn bản đang chọn
  Ctrl + J ------------------------------ Canh đều đoạn văn bản đang chọn
  Ctrl + L ------------------------------ Canh trái đoạnvăn bản đang chọn
  Ctrl + R ------------------------------ Canh phải đoạn văn bản đang chọn
  Ctrl + M ------------------------------ Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản
  Ctrl + Shift + M --------------------- Xóa định dạng thụt đầu dòng
  Ctrl + T ----------------------------- Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
  Ctrl + Shift + T ---------------------- Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
  Ctrl + Q ------------------------------ Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

  Sao Chép định dạng
  Ctrl + Shift + C ---------------------- Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.
  Ctrl + Shift + V ---------------------- Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.


  Phím tắt trên hộp thoại
  Tab ----------------------------------- di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo
  Shift + Tab --------------------------- di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước
  Ctrl + Tab ---------------------------- di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại
  Shift + Tab --------------------------- di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại
  Alt + Ký tự gạch chân ----------------- chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó
  Alt + Mũi tên xuống ------------------- hiển thị danh sách của danh sách sổ
  Enter --------------------------------- chọn 1 giá trị trong danh sách sổ
  ESC ----------------------------------- tắt nội dung của danh sách sổ 

  Làm Việc với bảng biểu

  Tab ----------------------------------- di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng
  Shift + Tab --------------------------- di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó
  Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên - để chọn nội dung của các ô
  Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên -- mở rộng vùng chọn theo từng khối
  Shift + F8 ---------------------------- giảm kích thước vùng chọn theo từng khối 
  Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt)-------- chọn nội dung cho toàn bộ bảng
  Alt + Home ---------------------------- về ô đầu tiên của dòng hiện tại
  Alt + End ----------------------------- về ô cuối cùng của dòng hiện tại
  Alt + Page up ------------------------- về ô đầu tiên của cột
  Alt + Page down ----------------------- về ô cuối cùng của cột
  Mũi tên lên --------------------------- Lên trên một dòng 
  Mũi tên xuống ------------------------- xuống dưới một dòng 

  Các phím F
  F1 ----------------------------------- trợ giúp
  F2 ----------------------------------- di chuyển văn bản hoặc hình ảnh. (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi đến, nhấn Enter
  F3 ----------------------------------- chèn chữ tự động (tương ứng với menu Insert - AutoText)
  F4 ----------------------------------- lặp lại hành động gần nhất
  F5 ----------------------------------- thực hiện lệnh Goto (tương ứng với menu Edit - Goto)
  F6 ----------------------------------- di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp
  F7 ----------------------------------- thực hiện lệnh kiểm tra chính tả (tương ứng menu Tools - Spellings and Grammars)
  F8 ----------------------------------- mở rộng vùng chọn
  F9 ----------------------------------- cập nhật cho những trường đang chọn
  F10 ---------------------------------- kích hoạt thanh thực đơn lệnh
  F11 ---------------------------------- di chuyển đến trường kế tiếp
  F12 ---------------------------------- thực hiện lệnh lưu với tên khác (tương ứng menu File - Save As...)

  Kết hợp Shift và F
  Shift + F1 --------------------------- hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng
  Shift + F2 --------------------------- sao chép nhanh văn bản 
  Shift + F3 --------------------------- chuyển đổi kiểu ký tự hoa - thường
  Shift + F4 --------------------------- lặp lại hành động của lệnh Find, Goto
  Shift + F5 --------------------------- di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản
  Shift + F6 --------------------------- di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước
  Shift + F7 --------------------------- thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa (tương ứng menu Tools - Thesaurus).
  Shift + F8 --------------------------- rút gọn vùng chọn 
  Shift + F9 --------------------------- chuyển đổi qua lại giữ đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản.
  Shift + F10 -------------------------- hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kích phải trên các đối tượng trong văn bản)
  Shift + F11 -------------------------- di chuyển đến trường liền kề phía trước.
  Shift + F12 -------------------------- thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File - Save hoặc tổ hợp Ctrl + S)

  Kết hợp Ctrl, Shift và F
  Ctrl + Shift +F3 --------------------- chèn nội dung cho Spike. 
  Ctrl + Shift + F5 -------------------- chỉnh sửa một đánh dấu (bookmark)
  Ctrl + Shift + F6 -------------------- di chuyển đến cửa sổ văn bản phía trước.
  Ctrl + Shift + F7 -------------------- cập nhật văn bản từ những tài liệu nguồn đã liên kết (chẵng hạn như văn bản nguồn trong trộn thư).
  Ctrl + Shift + F8 -------------------- mở rộng vùng chọn và khối.
  Ctrl + Shift + F9 -------------------- ngắt liên kết đến một trường.
  Ctrl + Shift + F10 ------------------- kích hoạt thanh thước kẻ. 
  Ctrl + Shift + F11 ------------------- mở khóa một trường
  Ctrl + Shift + F12 ------------------- thực hiện lệnh in (tương ứng File - Print hoặc tổ hợp phím Ctrl + P).

  Kết hợp Alt và F
  Alt + F1 ----------------------------- di chuyển đến trường kế tiếp.
  Alt + F3 ----------------------------- tạo một từ tự động cho từ đang chọn.
  Alt + F4 ----------------------------- thoát khỏi Ms Word. 
  Alt + F5 ----------------------------- phục hồi kích cỡ cửa sổ.
  Alt + F7 ----------------------------- tìm những lỗi chính tả và ngữ pháp tiếp theo trong văn bản.
  Alt + F8 ----------------------------- chạy một marco. 
  Alt + F9 ----------------------------- chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường.
  Alt + F10 ---------------------------- phóng to cửa sổ của Ms Word.
  Alt + F11 ---------------------------- hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic.

  Kết hợp Alt, Shift và F
  Alt + Shift + F1 --------------------- di chuyển đến trường phía trước.
  Alt + Shift + F2 --------------------- thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S).
  Alt + Shift + F9 --------------------- chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản.
  Alt + Shift + F11 -------------------- hiển thị mã lệnh.

  Kết hợp Alt , Ctrl và F
  Ctrl + Alt + F1 ---------------------- hiển thị thông tin hệ thống.
  Ctrl + Alt + F2 ----------------------thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)

  CÁC PHÍM TẮT (NÓNG) TRONG MICROSOFT WORD 2007