Đăng nhập

Chiều

Mây có buồn đâu trôi lang thang?
Nắng có buồn đâu trải miên man?
Gió có buồn đâu sao thở than
Để Thu cuốn rơi chiếc lá vàng.
.


Heo may gửi gì trong chiều vắng
Hoàng hôn tim tím phủ kín trời
Ai qua bến cũ không lời gởi
Quạnh quẽ một vùng sóng nước trôi.
           (Nguyệt Cầm)