Chiều hôm nay một nhóm người ngoại quốc đang làm sạch bức tường đằng sau công vi…

— Yume.vn —

Chiều hôm nay một nhóm người ngoại quốc đang làm sạch bức tường đằng sau công viên nước bên bờ Hồ Tây (HN).

Via: Hoàng Thạch#Yume