Đăng nhập

CHIỀU NGHE ĐIỆU SAXOPHON


Chiều ...

nghe điệu Saxophon

Thanh âm réo rắt qua hồn 

viễn du

Men đêm vây kín 

ngục tù

Thoát thai

từ độ lời ru lên ngàn

Yêu người từ bấy 

đa đoan

Gởi vào hương gió 

một làn thơ êm

Saxophon ủ hơi men

Người say nhạc điệu 

mấy thềm trăng rơi

Hơi rung 

bật nốt 

không lời

Mà mang say đắm 

làm vơi nỗi sầu

Saxophon dịu đêm thâu

Gợi hồn yêu 

chạm tinh cầu

khát khao

Ảnh Internet
Cđg_16.01.2013