Chính là bạn thân mình đây rồi! :3…

— Yume.vn —

Chính là bạn thân mình đây rồi!

#Kenh14Quotes
#Yume