Đăng nhập

Chính thức khai sinh Tổng cục Nằng lượng

Tối ngày 25/11 tại khách sạn melia Hà nội, Bộ Công thương đã tổ chức lễ hành lập, ra mắt Tổng Cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công Thương. Đồng chí Phạm Mạnh Thắng được Bộ Công thương bổ nhiệm giữ chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Năng lượng.

Việc ra đời Tổng cục Năng lượng có ý nghĩa quan trọng, sẽ giúp Bộ Công Thương thúc đẩy phát triển ngành năng lượng nói riêng, ngành công thương nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao phó. Để đảm bảo năng lượng cho đất nước, thời gian tới, ngành năng lượng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.Vì vậy, Tổng cục Năng lượng cần  nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tập trung vào xây dựng văn bản pháp quy cho ngành năng lượng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ ngành năng lượng ...

Với 20 nhiệm vụ, quyền hạn, Tổng cục Năng lượng là cơ quan đầu mối về công nghiệp năng lượng trong phát triển điện lực; phát triển điện hạt nhân; năng lượng mới và năng lượng tái tạo; quản lý nhu cầu và tiết kiệm năng lượng; dầu khí và công nghiệp than

Tổng cục Năng lượng gồm 14 đơn vị: Văn phòng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch-Quy hoạch; Vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân; Vụ Thủy điện; Vụ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo; Vụ Lưới điện và Điện nông thôn; Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng; Vụ Thăm dò và Khai thác dầu khí; Vụ Vận chuyển và Chế biến dầu khí; Vụ Công nghiệp than; Vụ Quản lý đầu tư BOT điện; Trung tâm Thông tin Năng lượng; Trung tâm đào tạo và tư vấn năng lương

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận