Chính thức thông qua luật: Cấm uống rượu, bia trước và trong khi lái xe từ 1/1/2020…

— Yume.vn —

Chính thức thông qua luật: Cấm uống rượu, bia trước và trong khi lái xe từ 1/1/2020

Sáng nay, 4/7, ở Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua ở Kỳ họp thứ 7.

trong đó:
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với 7 Chương, 36 Điều quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó có một số hành vi đáng chú ý như nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ hành chính, học tập và nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập; nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông bao gồm cả xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

#aFamilyPhotos #Ap #camruoubia


#Yume